Het online portaal van
"VDL BOARD SOLUTIONS"

VDL BOARD SOLUTIONS

De oplossing voor uitdagingen op bestuursniveau.

Oude Baan 95
2910 Essen

Missie en Visie

Mijn missie: Raden van Bestuur en directies helpen bij hun kritische uitdagingen op strategisch, financieel, management- en organisatievlak.

Ooit zal u geconfronteerd worden met het vertrek van een directielid. Met strategische vragen over de toekomst van het bedrijf. Met financieringsnoden. Met wijzigende contexten waaraan uw structuren optimaal dienen aangepast te worden.

En de antwoorden heeft u terecht het liefst snel en zonder de payroll structureel extra te belasten. Soms is een behoefte aan leiderschapscapaciteit immers zo specifiek dat ze maar tijdelijk nodig is.

Af en toe eens een feedback verkrijgen over de gang van zaken houdt uw organisatie scherp. Stroomt de informatie die relevant is in uw besluitvormingsproces snel en transparant door? Is de managementrapportering betrouwbaar? Is het management voldoende getriggerd? Zijn de verantwoordelijkheden zodanig bepaald dat ze de organisatie écht vooruithelpen? Is er voldoende ruimte voor innovatie, en genoeg aandacht voor de valkuilen? Staat de behoefte van het cliënteel nog wel centraal? Is uw bedrijf in staat een grote tegenslag te absorberen?

Deze feedback is het sterkst indien zij vanuit een onafhankelijke positie wordt geleverd. Door iemand met voldoende ervaring in alle aspecten van het ondernemerschap. Door iemand die snel doorgrondt, vanuit oplossingen spreekt en deze zelf ook kan implementeren.

Dat is waarom ik VDL BOARD SOLUTIONS heb opgericht. Ik lever een antwoord op maat voor deze en andere vraagstukken van de Raad van Bestuur en directies. Snel, accuraat, bruikbaar. Op het hoogste niveau van besluitvorming in de organisatie. Met impact op de werking in alle lagen om er een duurzaam geheel van te maken. Een ondersteuning op freelance basis voor uw tijdelijke behoefte, in een rechtstreekse relatie of via het interim management kantoor van uw keuze. Op deze website licht ik mijn voornaamste diensten toe.

P.S.: Benieuwd naar mijn traject tot dusver? Lees dan zeker ook mijn curriculum op deze site. Vanuit die pagina krijgt u tevens toegang tot mijn persoonlijk LinkedIn profiel.